Crkva na Ljubiću posvećena Tanasku Rajiću, sagrađena pod uticajem cincarske crkvene arhitekture iz Epira, arhitekta Pedja Ristić